Ligjet sipas emrit

2008/03-L-069Shpalo (PDF)

Ligji për akreditim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.11. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-067-2008, datë 13.12.2008.

U miratua nga Kuvendi:
20.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.12.2008