Ligjet sipas emrit

2008/03-L-125Shpalo (PDF)

Ligji për Shërbimin konsullor të misioneve diplomatike dhe konsullore të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-073-2008, datë 30.12.2008.

U miratua nga Kuvendi:
16.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2008