Ligjet sipas emrit

2008/03-L-056Shpalo (PDF)

Ligji për Ansamblin Kombëtar Shtetëror të Këngëve dhe të Valleve “Shota” dhe për ansamblet e tjera

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.11. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-064-2008, datë 27.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
06.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.11.2008