Ligjet sipas emrit

05/L-117Shpalo (PDF)

Ligji për akreditim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-001-2017, Datë 05.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
20.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.01.2017