Ligjet sipas emrit

05/L-088Shpalo (PDF)

Ligji për rregullat e trafikut rrugor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05.08.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-034-2016, Datë 23.08.2016

U miratua nga Kuvendi:
05.08.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.08.2016