Ligjet sipas emrit

05/L-081Shpalo (PDF)

Ligji për energjinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.06.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-025-2016, Datë 01.07.2016

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.07.2016