Ligjet sipas emrit

05/L-049Shpalo (PDF)

Ligji për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.03.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2016, Datë 05.04.2016

U miratua nga Kuvendi:
24.03.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.04.2016