Ligjet sipas emrit

05/L-038Shpalo (PDF)

Ligji për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-044-2015, Datë 29.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.12.2015