Ligjet sipas emrit

05/L-025Shpalo (PDF)

Ligji për shëndetin mendor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.10.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-030-2015, 13.11.2015

U miratua nga Kuvendi:
24.10.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.11.2015