Ligjet sipas emrit

05/L-027Shpalo (PDF)

Ligji për dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-025-2015, Datë 17.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
30.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.08.2015