Ligjet sipas emrit

04/L-250Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e shërbimeve të navigacionit ajror

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-010-2014, Datë 07.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
20.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.04.2014