Ligjet sipas emrit

04/L-232Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimin gjeologjik të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-009-2014, Datë 26.03.2014

U miratua nga Kuvendi:
14.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.03.2014