Ligjet sipas emrit

04-V-553Shpalo (PDF)

Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosoves, amendamenti nr.23

Vërejtje: Shpallur me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 04-V-553, datë 14 mars 2013

U miratua nga Kuvendi:
14.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.03.2013