Ligjet sipas emrit

04-V-436Shpalo (PDF)

Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës lidhur me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës

Vërejtje: Shpallur me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 04-V-436, datë 07 shtator 2012

U miratua nga Kuvendi:
07.09.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.09.2012