Ligjet sipas emrit

04/L-205Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e punësimit të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.12.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-58-2013, Datë 30.12.2013

U miratua nga Kuvendi:
12.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2013