Ligjet sipas emrit

04/L-209Shpalo (PDF)

Ligji për amnistinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-51-2013, Datë 17.09.2013

U miratua nga Kuvendi:
11.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.09.2013