Ligjet sipas emrit

04/L-146Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.03.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-09-2013, Datë 05.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
19.03.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.04.2013