Ligjet sipas emrit

04/L-138Shpalo (PDF)

Ligji për arsimin dhe aftësimin profesional

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.02.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-06-2013, Datë 18.03.2013

U miratua nga Kuvendi:
28.02.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.03.2013