Ligjet sipas emrit

2013/04-L-193Shpalo (PDF)

Ligji për avokatinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.05.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-25-2013, Datë 21.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
02.05.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.05.2013