Ligjet sipas emrit

2012/04-L-177Shpalo (PDF)

Ligji për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.05.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-23-2013, Datë 20.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
02.05.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
20.05.2013