Ligjet sipas emrit

2012/04-L-125Shpalo (PDF)

Ligji për shëndetësi

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-18-2013, Datë 26.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.04.2013