Ligjet sipas emrit

2012/04-L-160Shpalo (PDF)

Ligji për Agjencinë e regjistrimit civil

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.02.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-04-2013, Datë 04.03.2013

U miratua nga Kuvendi:
14.02.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.03.2013