Vende të lira pune

Zyrtar i lartë për publikime (DMMP/ /02/09)

Dokumenti i Aplikimit
Kuvendi i Kosovës shpall KONKURS

  • Numri i pozitave:1 (një)
  • Angazhimi:i përhershëm, me punë provuese në kohëzgjatje prej 12 muajsh
  • Shkalla:C / 8

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Organizon përgatitjen dhe redaktimin e publikimeve të Kuvendit të Kosovës (Buletinin e Kuvendit, doracakët e ndryshëm për deputetët, publikimet e veçanta për aktivitetet e Kuvendit gjatë një viti ose gjatë një legjislature etj.
  • Kryen edhe detyra të tjera, të cilat ia ngarkon përgjegjësi i Divizionit.

Kualifikimet e kërkuara:

Diploma e fakultetit të shkencave shoqërore   Njohuri të programeve të kompjuterit: Windows, Excel dhe Word.

Përvoja:

T’i ketë tre (3)vjet përvojë në punët e komunikimit me publikun ose në gazetari.

Aftësi gjuhësore:

Njohja e gjuhës shqipe dhe e gjuhës serbe, ndërsa  njohja e gjuhës angleze është përparësi.