Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bënë njoftimin për 4 (katër) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 20 shtator 2018, për pozitën:

Zyrtar i Programit për edukim qytetar
Referencë: DMMP -KRK-JK/236

 


Dorentina Murturi                              92.25 pikë
Blerina Muqolli                                  92   pikë                
Duresa Tafaj                                     90.2 pikë   dhe 
Arianit Behrami                                 81.55 pikë.