Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Albulena Balaj - Halimaj

Albulena Balaj - Halimaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Nisma Socialdemokrate (NISMA)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 09.10.1983 në Prizren
  • E martuar

  Arsimimi

  • Mastër i shkencave juridike kushtetuese, administrative

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Anëtare e kryesisë së Nismas

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

  Adresa

  • Rr. Fehmi Ibrahimi – Prizren

  Telefoni

  • 044 408 053