Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Hajdar Beqa

Hajdar Beqa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.01.1978 në Gjakovë
  • I martuar

  Arsimimi

  • • Fakulteti juridik, UNIVERSITETI I PRISHTINËS, Jurist i diplomuar.
  • • Universiteti i Evropës Juglindore, titulli magjistër i shkencave në Diplomaci.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Pjestar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
  • Zyrtar i lartë në Qeverinë e Përkohshme
  • Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë komunale në Prishtinë, 2005-2006
  • Menaxher i komisionit kushtetues të Kosovës dhe i komisionit për simbolet dhe himnin e Republikës së Kosovës
  • Shef i kabinetit të zëvendës kryeministrave, 2008-2009
  • Kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen hidroekonomike "Ibër-Lepenci",
  • Kryetar i degës së PDK-së në Gjakovë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze; Serbe (elementare)

  Telefoni

  • 044 929 600