Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Ahmet Isufi

Ahmet Isufi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • AAK

  Partia

  • Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.10.1961 në Gjyrishec
  • I martuar

  Arsimimi

  • I lartë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryetar i grupit parlamentar AAK,
  • Anëtar komisioni për Integrime Evropiane

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht; Serbo-Kroatisht

  Telefoni

  • 044 635 744