Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Andin Hoti

Andin Hoti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 21.08.1986 në Prishtinë
  • Beqar

  Arsimimi

  • Ekonomik - MENAXHMENT

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor dizajni në gazetën InfoPRESS,
  • Udhëheqës divizioni në Ministrinë e Integrimit Europian,
  • Zëvendës kryetar i Rinisë Demokratike të PDK-së

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjermane; Angleze

  Adresa

  • Rr. “Gazmend Zajmi” h1/3 b.2