Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fatmir Shurdhaj

Fatmir Shurdhaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 22.04.1968 në Banjë - Malishevë
  • I martuar

  Arsimimi

  • MA.Sc Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • OVL-UÇK-së selia qendrore, anëtar i kryesisë

  • Zv. Ministër i ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale

  •  

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frënge, Serbe

  Adresa

  • Fshati Banjë - Malishevë

  Telefoni

  • 044156227