Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fatmir Xhelili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 28.11.1957
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë,
  • Studimet posdiplomike, specializimi nga neuropsikiatria

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mjek,
   Neuropsikiatër,
   Zv. ministër,
   Deputet

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze, gjuhë serbokroate

  Adresa

  • Shtime

  Telefoni

  • 044- 500 739