Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Ali Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • AAK

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.09.1962
  • I martuar ( baba i 3 fëmijëve )

  Arsimimi

  • Fakulteti I mjekësisë. Specialist i mjekësisë Interne

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor regjional i shendetësisë - Pejë.


  • Kryetar i Komunës së Pejës

  Adresa

  • Pejë

  Telefoni

  • 044 509 998