Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Ćerim Bajrami

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • 6+

  Partia

  • VAKAT (VAKAT)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 30.11.1957
  • I martuar

  Arsimimi

  • Publicist, Përgatitja e lartë profesionale- drejtimi teknik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zëvendës ministri në Ministrinë për diasporë, anëtarë i KVZK, botues dhe redaktor i gazetave në gjuhën boshnjake

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip, Gjermanisht

  Adresa

  • Prizren