Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Hajdar Beqa

Hajdar Beqa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.01.1978 në Gjakovë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakultetin juridik, Universitetin e Prishtinës, Jurist i diplomuar.
  • Universiteti i Evropës Juglindore, titulli magjistër i shkencave në Diplomaci

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
   Zyrtar i lartë në Qeverinë e Përkohshme
   Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë komunale në Prishtinë, 2005-2006
   Menaxher i komisionit kushtetues të Kosovës dhe i komisionit për simbolet dhe himnin e Republikës së Kosovës
   Shef i kabinetit të zëvendës kryeministrave, 2008-2009
   Kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen hidroekonomike "Iber-Lepenc"

  Adresa

  • Gjakovë

  Telefoni

  • 044 929 600