Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Raif Qela

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Lëvizja për Bashkim (LB)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 14.09.1963 në Rashan, Mitrovicë
  • I martuar, baba i dy fëmijëve

  Arsimimi

  • Fakulteti i SHMN, departamenti Matematikë, drejtimi: Matematikë - Informatikë.
  • Disa dhjetëra kurse (trajnime) nga fushat: Teknologji e informacionit, telekomunikacion, gjuhë angleze, prokurim, tatime. Disa dhjetëra certifikata nga këto fusha.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryeredaktor i gazetës "Çlirimi" (1993 dhe 2001);

  • Udhëheqës ekipi, Departamenti i Teknologjisë së informacionit, PTK (2001-2008);

  • Menaxher dhe koordinator, Sektori për mbështetje teknike, Telekomi i Kosovës, PTK (2008-2016)

  • Pjesëmarrës në veprimtari politike ilegale për çlirim (1978 e tutje). I arrestuar nja dhjetë herë (1979, 1980, 1981, 1983, 1983, 1991, 1993), I burgosur më 1981, 1983, 1984, 1993(dhe i dënuar). Gjithsejt mbi 14 vjet të mbajtura burg.

  • Njëri nga themeluesit e LKÇK-së(1993). Nënkryetar dhe anëtar i Kryesisë së Lëvizjes për Bashkim.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Njohës i mirë i gjuhës së shkruar angleze(jo dhe aq të folur!).
  • Njohës i mirë i gjuhëve serbo-kroate (varianteve serbe, kroate e boshnjake). Dashamir i madh i drejtshkrimit.

  Adresa

  • PRISHTINË, lagjja

  Telefoni

  • 044174989