Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Mexhide Mjeku-Topalli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 25.01.1970 në fshati Varosh
  • E martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti filozofik- prof. e Pedagogjisë
  • Studime postdiplomike-Psikologji Arsimore (afër diplomimit)

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 10 vite mësimdhënëse, 5 vite drejtoresh në Sh.F.M.U " Jeta e Re", Greme, Ferizaj

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht (mesatarisht), serbisht

  Adresa

  • Greme, Ferizaj

  Telefoni

  • 044 439 950