Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fadil Beka

Fadil Beka

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.07.1962
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë në Prishtinë
  • Specializim i kirurgjisë së përgjithshme (1994-1997) Tiranë
  • Magjistër i shkencave të Mjekësisë 2005, Prishtinë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zëvendësministër i shëndetësisë ( QPK )
   Shef i repartit të kirurgjisë, drejtor i klinikes së Kirurgjisë, Prishtinë.
   Drejtor ekzekutiv i ÇKUK-së,
   Mjek në shtepin e shëndetit mendor 1990-94
   Shef i sektorit të shëndetësisë të UÇK-së
   Shef i spitalit të parë ushtarak në Likofc, Z.O e Drenicës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • serbo-kroate, anglisht (jo mirë)

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 444 140