Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Veton Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE (PLE)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.11.1982 në Pejë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Jurist i diplomuar – Fakulteti Juridik, UP

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Anëtar i KQZ-së,
   Zyrtar i lartë ligjor në CRP/4,
   Anëtar/kryesues i Këshillit Konsultativ për Komunitete / Zyra e Presidentit.
   Pjesëmarrës i programeve profesionale në fushën e sistemit të drejtësisë, sigurisë publike, të drejtave të njeriut, evokim, në fushën e integrimeve evropiane dhe të drejtave civile.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • gjermanisht, anglisht, serbokroatisht

  Adresa

  • Fshati Qyshk, 30000 Pejë

  Telefoni

  • 044 397 789