Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Kujtım Paqaku

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • 6+

  Partia

  • Kosovaki Nevi Romani Partia (KNRP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 12.04.1959 në Prizren
  • I martuar

  Arsimimi

  • Magjistër i artit pedagogjik
  • AA-Arteve
  • Romologji

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Muzikologji, pedagogji,aktrim, gazetar, art

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rome (standarde),shqipe, turke,serbe, boshnjake, angleze, frënge

  Telefoni

  • +377 (0)44-389-470