Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shukrije Bytyqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Nisma Socialdemokrate (NISMA)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 14.04.1977 në Fshati Shkozë
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Master i Shkencave të Kimisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zyrtar në KK të Malishevës - oficer i preventivës ndaj zjarrit (dy vite), profesoreshë (gjashtë vite), këshilltare (dy mandate)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht (elementare)

  Adresa

  • Fshati Shkozë

  Telefoni

  • 044 717 508