Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Bojan Mitić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Të dhëna personale

  • I lindur më 18.03.1978 në Prishtinë
  • Bashkësi jashtëmartesore

  Arsimimi

  • Magjistër i shkencave ekonomike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Puna në Qendrën për punë sociale, dhe ekspert gjyqësorë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Çagllavicë