Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Melihate Tërmkolli

Melihate Tërmkolli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 08.03.1965 në Bardh i Madh – Fushë Kosovë
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • PHD. Kandidat në Universitetin e Tiranës – ISE
  • Magjistër i shkencave juridike – administrative
  • Fakulteti Juridik, Prishtinë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputete e Kuvendit të Kosovës
   Ministre e Shërbimeve Publike
   Ligjëruese në Universitetin AAB

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 505 890