Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Milka Vuletić

Milka Vuletić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Të dhëna personale

  • E lindur më 18.10.1949 në Korenicë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Shkolla e mesme profesionale

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Jam punësuar në vitin 1972 si llogaritare, ndërsa prej vitit 1984 si shef i financave dhe kontabilitetit
   Kam punuar në ndërmarrjen "Hrast" -Leposaviq, kooperativën bujqësore "Leposaviq", në "Mitroproduktu" - Leposaviq, ndërsa nga data 01.08.2012 jam në pension.

  Adresa

  • Leshak