Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Agim Ademaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.03.1962 në Istog
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Juridik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1987-1991, jurist në KK të Istogut
   2010-2013 nënkryetar i Komunës së Istogut

  Adresa

  • Istog

  Telefoni

  • 044-205-382