Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Muhamet Mustafa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.01.1950
  • I martuar, dy vajza dhe dy djem

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave ekonomike, profesor i lëndëve lidhur me menaxhimin e zhvillimit. Studime postdiplomike në SHBA, Angli dhe Belgjikë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ka punuar në gazetari, ka udhëhequr Fondin e Rrugëve, ka kryer disa funksione publike e politike në periudhën (1977-1989), ku me rastin e Grevës së Minatorëve shkarkohet nga funksioni

  • Është themelues dhe udhëheqës i Institutit Riinvest deri më tetor 2010 kur zgjedhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Ka botuar 8 monografi e tekste universitare, më tepër se 30 studime në shqip dhe anglisht, mbi 30 artikuj në revista shkencore, vendore e ndërkombëtare. Është professor në Kolegjin Riinvest dhe kryetar i Këshillit Akademik në këtë kolegj. Pos gjuhës amtare, njeh shumë mirë gjuhën angleze, gjuhën serbe dhe në nivel komunikimi gjuhën frënge.

  •  

  Adresa

  • Prishtinë, rr.Lidhja e Prizrenit, 161