Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shpejtim Bulliqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.09.1968
  • I martuar

  Arsimimi

  • Dr.sc i Shkencave Natyrore-Gjeografi

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nga viti 1993 e tutje prof. Dr. në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Dep. i Gjeografisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Pjesërisht anglisht

  Adresa

  • Llug - Podujevë

  Telefoni

  • 044 539 438