Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Hatim Baxhaku

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 24.03.1955 në Bellobrad - Dragash
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë dhe specializimi nga lëmi e kirurgjisë së përgjithshme

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mjek i praktikës së përgjithshme -4 vjet
   Kirurg 28 vjet
   Kryeshef i Departamentit Kirurgjik - 10 vjet

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Kroatisht, Anglisht

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044-131-733