Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Milivoje Stojanoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PG

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 13.09.1967 në Gjilan
  • I martuar, baba i dy fëmijëve

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i elektoteknikës, drejtimi: elektronikë dhe telekomunikacion

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Pas përfundimit të studimeve, jam punësuar në Shkollën teknike “Dragi Popoviæ” në Gjilan, si profesor i grupit të lëndëve elektroteknike. Prej vitit 2005-2011, kam ushtruar detyrën e drjetorit të Shkollës teknike “Dragi Popoviæ”në Gjilan të vendosur në Kusiun e Epërm.

  Adresa

  • fsh. Shillovë- Gjilan

  Telefoni

  • 044 734 807