Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Sreten Ivanoviæ

Sreten Ivanoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • JSL (JSL)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 16.09.1973
  • I martuea, baba i tre femive

  Arsimimi

  • Jurist I diplomuar, magjister Shkence, me 19.05.2009 , mbrojti temen e magjistratures,, Investimet e huaja ne funkcion te rritjes dhe zhvillimit te ndermarjes,,.
  • Jam duke e dhane provimin profesional per pune ne organet shteterore.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nga viti 1999-2002 drejtor i Drejtoratit per Urbanizem dhe qeshtje pronsore-juridike ne Komunen e Artanes. Nga viti 2002-2008 Shef i Ekzekutivit ne Komunen e Artanes. Nga viti 2008-2011 drejtor i Drejtoratit i Administrate dhe personelit ne Komunen e Artanes

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip dhe Anglisht

  Adresa

  • f. Triqevc-Artane

  Telefoni

  • 044 290 833