Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Albana Gashi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lëvizja VETËVENDOSJE! (VV)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 22.05.1985 në Suharekë
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Edukimit, Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, në Universitetin e Prishtinës
  • ShMT “Skender Luarasi”- Elektroteknik i Kompjuterit ECDL

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gjimnazi “Jeta e Re”, në Suharekë (2008-2011) SHMU “Naum Veqilharxhi”, Mohlan, Suharekë (2007-2008)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhë angleze

  Adresa

  • Suharekë

  Telefoni

  • 044 464 807