Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Ismet Beqiri

Ismet Beqiri

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 06.07.1964 në Tërrnavë (Podujevë)
  • I martuar, baba i tre fëmijëve

  Arsimimi

  • Jurist i dipl.- -Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1991-qershor 2002-profesor dhe sekretar në SHMT,"28 Nëntori"-Prishtinë

  • Qershor 2002-nëntor 2002-drejtor i kompanisë publike komunale "Sportmarketing" Prishtinë

   Karriera Politike

   Anëtar i LDK-së, prej themelimit

  • Themelues i Degës I të LDK-së Kodra e Trimave-Prishtinë Sekretar i kësaj dege-13 maj 1990-prill 2002

  • Kryetar i Degës- prej v.2002, detyrë që e kryen edhe aktualisht

  • Delegat në të gjitha kuvendet qendrore të LDK-së (VII)

  • Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së

  • Anëtar i Kryesisë Qendrore të LDK-së,(2006-2010)

  • Sekretar i Përgjithshëm i LDK-se,prej zgjedhjeve të fundit (2010) detyrë që kryen aktualisht

  • Funksionet Institucionale

  • Deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës i vitit 1998

  • Këshilltar i Kuvendit Komunal të Prishtinës-2000-2002

  • Kryetar i Komunës së Prishtinës-27nëntor 2002-3 janar 2008

  • Kryetar i Asociacionit të Komunave te Kosovës-2005-janar 2008

  • Deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës , prej:03.01.2008, (pas Zgjedhjeve të 17 Nëntorit 2007)

  • Kryetar i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut,Barazi Gjinore,të Pagjeturit dhe Peticione

  • Kryetar i Grupit Parlamentar te Lidhjes Demokratike të Kosovës nga muaji prill 2010

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbisht
  • Kroatisht

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 525 525